Ontstaan

 

Showband Taxandria en Jaarmarkt Oisterwijk

In de beginjaren ‘ 70 werd  Jachthoorn- en Trompetterkorps Taxandria steeds groter. De onkostenpost voor het instrumentarium en de uniformen werd daardoor ook steeds een groter probleem. De gemeente verstrekte hiervoor wel een lening die weer moest worden afgelost. De subsidie die hiervoor was bedoeld was bij lange na niet toereikend. Daarom is het idee geboren een jaarlijks terugkerend evenement te starten om deze financiële problemen op te lossen. Dit werd de jaarmarkt. Grote animator en initiatiefnemer van de jaarmarkt was de heer Henk Rozen, destijds voorzitter van het toenmalige Trompetter- en Jachthoornkorps “Taxandria”. De toenmalige burgemeester, B. Funk, zag dit idee in het geheel niet zitten mede doordat handel op de dag des heren niet was toegestaan en daarvoor een speciale ontheffing moest worden gevraagd. Hij had de burgemeester daarom verzocht contact op te nemen met de burgemeester van Putte, aan de Belgische grens, om daar enige informatie te verkrijgen over hun jaarmarkt. Putte als Belgische enclave draaide al jarenlang met groot succes een jaarmarkt en wel gedurende 2 opeenvolgende zondagen in Oktober. Burgemeester Funk kreeg op dit verzoek onmiddellijk een uitnodiging om deze jaarmarkt eens te komen bekijken. Totaal op andere gedachten gebracht kwam hij terug in Oisterwijk.

 

Nu kon de jaarmarkt worden uitgewerkt en er volgde besprekingen met wethouder Jan van Vught en secretaris Paul Snijders. De eerst Oisterwijkse Jaarmarkt ten behoeve van Jachthoorn en trompetterkorps Taxandria kwam er in 1971. De Jaarmarkt in Oisterwijk was dus de eerste in Nederland die op zondag werd gehouden en kreeg al spoedig navolging. Henk Rozen, zelf marktkoopman, kreeg in een open brief voor dit initiatief alle lof toegezwaaid van de Nederlandse Bond voor Markthandelaren. Dit Oisterwijkse initiatief werd erg op prijs gesteld. Dat het een succesformule was bleek snel. Door geheel Nederland worden heden ten dage in bijna elke gemeente een jaarmarkt georganiseerd.

De eerste 3 jaren waren voor de showband een enorm financieel succes. Het succes duurde helaas niet lang. Van de besprekingen met de gemeente was niets op papier vastgelegd. Wethouder Jan van Vught overleed en de zittende raadsleden hadden ineens allemaal last van geheugenverlies. Onze jaarmarkt verviel in handen van de gemeente en de inkomsten werden gebruikt om de vele gaten in hun begrotingen te dichten. De organisatie kwam in handen van de Nederlandse Bond voor Markthandelaren. De financiële voordelen vielen voor Taxandria weg en tevens zakte de jaarmarkt als een kaartenhuis ineen. Nadat de gemeente de jaarmarkt afgelaste heeft Taxandria wederom besprekingen gevoerd. Het resultaat van deze besprekingen is dat Showband Taxandria de jaarmarkt weer mag organiseren en dus eindelijk weer terug had gekregen.

Taxandria, die altijd een bijzondere plaats in nam op deze jaarmarkt, stond steevast elk jaar met het succesvolle enveloppenspel op de markt. Iedereen wilde wel zo’n grote majorettepop winnen, waarvan er vele te vergeven waren. De hoofdprijs, een dekenkist van Meubelfabriek Oisterwijk, is al op menig plek in Nederland terechtgekomen. Het enveloppenspel bleek een groot succes, doch er moest steeds veel voorbereidend werk worden verzet. In de jaren negentig is het enveloppenspel daarom vervangen door het 21-spel, waarbij geldprijzen te winnen waren. Omdat de aantrekkingskracht van het enveloppenspel zoals de Showband Taxandria deze elk jaar organiseerde en exploiteerde is deze actie in 2001 in ere hersteld. Inmiddels heeft het succes van de Oisterwijkse jaarmarkt bepaald dat onze leden voortaan voor de veiligheid moeten worden ingezet. Wij zoeken nu dus een andere Oisterwijkse vereniging die een waardige opvolger kan zijn voor deze actie omdat wij van mening zijn dat een actie die door het gehele land wordt geïmiteerd zeker door de bedenkers zelf een plaats verdient.

De Oisterwijkse jaarmarkt heeft altijd al een positieve uitstraling gehad op de vele campinggasten en ook bezoekers uit de verre omtrek brengen graag een bezoek aan deze zomerattractie. Jarenlang werd de markt gehouden op de laatste zondag van juli, midden in het vakantieseizoen. In de jaren 60 werd het gebeuren door toedoen van de Oisterwijkse winkeliers verzet naar het einde van de maand juni en alleen nog op de Lind. De Dorpstraat werd dus als verboden gebied bestempeld. Het gevolg was dat zowel de bezoekers als een groot aantal marktkooplui het lieten afweten. Vanaf 2001 is echter door toedoen van de huidige organisator de oude traditie weer in ere hersteld. Zoals blijkt tot volle tevredenheid van de marktlieden, getuige de massale inschrijvingen en de grote bezoekers aantallen.

Met de juiste instelling van de mensen die nu de Oisterwijkse Jaarmarkt,organiseren telt deze landelijk gezien weer mee. Ruim 430 kramen/plaatsen en 40.000 tot 45.000 bezoekers maakt dat deze markt in de top 5 van Nederland staat en de gemeente Oisterwijk als toeristische gemeente op de kaart zet.

Vorige edities van Jaarmarkt Oisterwijk:

 • Editie 51 – zondag 31 juli 2022 – we vieren het 50 jarig bestaan
 • Editie 50 – 2021 geannuleerd
 • Editie 49 – 2020 geannuleerd
 • Editie 48 – zondag 28 juli 2019
 • Editie 47 – zondag 29 juli 2018
 • Editie 46 – zondag 30 juli 2017
 • Editie 45 – zondag 31 juli 2016
 • Editie 44 – zondag 26 juli 2015
 • Editie 43 – zondag 27 juli 2014
 • Editie 42 – zondag 28 juli 2013
 • Editie 41 – zondag 29 juli 2012
 • Editie 40 – zondag 31 juli 2011
 • Editie 39 – zondag 25 juli 2010
 • Editie 38 – zondag 26 juli 2009
 • Editie 37 – zondag 27 juli 2008
 • Editie 36 – zondag 29 juli 2007
 • Editie 35 – zondag 30 juli 2006
 • Editie 34 – zondag 31 juli 2005
 • Editie 33 – zondag 25 juli 2004
 • Editie 32 – zondag 27 juli 2003
 • Editie 31 – zondag 28 juli 2002
 • Editie 30 – zondag 29 juli 2001