Historie

 

Eerste Jaarmarkt Oisterwijk al in 1353

In 1213 stichtte Hertog Hendrik I van Brabant de “vrijheid Oisterwijk”. Dit was een bestuurlijke eenheid met nagenoeg de zelfde rechten en vrijheden als ’s Hertogenbosch waaronder zelfbestuur en een eigen schepenbank. Al heel snel was deze vrijheid de hoofdplaats van het “kwartier van Oisterwijk”, een der vier delen van de Meierij van den Bosch. Een kwartier kan worden omschreven als een lagere bestuurseenheid. Dit kwartier strekte zich uit van St. Michelsgestel in het oosten tot Goirle en Tilburg in het westen en Waalwijk in het noorden tot Hoge Mierde in het zuiden en in 1230 kreeg Oisterwijk zelfs stadsrechten. Dat maakte Oisterwijk tot een belangrijke plaats. Een grote kerk en veel geestelijke instellingen, waaronder een vrouwenklooster aan het kerkeind en een begijnhof gaven het geheel een stadse allure. In 1353 kreeg Oisterwijk zijn eerste jaarmarkt en in 1414 zegelrecht voor laken. In die tijd bestond in Oisterwijk een bloeiende wolnijverheid en handel in de lakenweverij. In die tijd bestond het bestuur in de meeste gemeenten uit een drossaard en zeven schepenen, alsmede uit 2 burgemeesters, 4 belastingzetters, een armenmeester en een kerkmeester.

Een kraam uit de middeleeuwen

De “her”oprichter van de jaarmarkt Oisterwijk, Henk Rozen, vader van de huidige organisator, Peter Rozen zijn nazaten van de klaarblijkelijke oprichter in 1353 Gerit Rosen die een van de zeven schepenen was. De 80 jarige oorlog (1568-1648) veroorzaakte een omslag. De Spanjaarden, die plunderend en rovend door het land trokken, hebben Oisterwijk diverse malen platgebrand, waardoor van de welvaart weinig overbleef. Toch bleef Oisterwijk zich door de eeuwen heen ontwikkelen als een echte handelsplaats.

Nostalische markt

De vele herbergen die er waren in het verleden en die nu nog te herkennen zijn, als De Swaen, de Drye Swaentjes, het Oude nest en de Dorpsherberg geven een duidelijk beeld van een doorgaande handelsweg die via Oisterwijk van Antwerpen naar Nijmegen liep. Handelsgeest is er altijd gebleven met, na de wolindustrie, de leder en schoennijverheid, de sigaren industrie en rond het begin van de 20e eeuw de opkomst van het toerisme. Dat heden ten dage nog steeds een jaarmarkt wordt georganiseerd mag uniek worden genoemd en zeer bijzonder is het dat een plaatselijk muziekkorps deze traditie in stand houdt. Showband Taxandria (waarvan de naam, Toxandrie, al in de Romeinse tijd klinkt) weet elk jaar weer een leuke boeiende jaarmarkt te organiseren.