Disclaimer

 
Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website: www.jaarmarktoisterwijk.nl (hierna: “website”). Door deze website te gebruiken stemt u in met onze disclaimer.

Artikel 1: Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordate wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Artikel 2: Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten  worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Jaarmarkt Oisterwijk aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van aangeboden informatie op deze website.

Artikel 3: Verwijzingen

Deze website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Jaarmarkt Oisterwijk heeft, tenzij duidelijk anders blijkt,  geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 4: Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op de website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te  tellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Artikel 5: Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Jaarmarkt Oisterwijk of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Jaarmarkt Oisterwijk. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande schriftelijke toestemming door Jaarmarkt Oisterwijk.